Grönt skatteavdrag

Grönt skatteavdrag – så funkar det

För att motivera människor att göra mer hållbara och miljövänliga val, har skattereduktion för grön teknik införts i Sverige. Men vad innebär det egentligen? Och hur går man till väga för att ta del av dessa fördelar? Låt oss bryta ner det, steg för steg.

Ersättning för tidigare statliga bidrag

Först och främst är det viktigt att förstå att denna skattereduktion inte är ett helt nytt koncept, utan den har i själva verket kommit till för att ersätta tidigare statliga bidrag. Dessa bidrag var specifikt ämnade för privatpersoner som ville installera solceller, lagra egenproducerad el eller inrätta laddstationer för elfordon. Istället för en process där man behövde ansöka om bidrag har nu ett enklare och mer direkt system introducerats.

Så mycket får du tillbaka

Vad får man då tillbaka? Jo, det varierar beroende på typen av grön teknik som installeras:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem: Här får du tillbaka 20 % av kostnaden.
  • System för lagring av egenproducerad elenergi: Här är det hela 50 % av kostnaden som går att dra av.
  • Installation av laddningspunkt för elfordon: Även här får du tillbaka 50 %.

Likhet med rotavdraget

För dig som är bekant med rotavdraget kommer detta system att te sig mycket likt. Det går till så att när du anlitar ett företag för att utföra din gröna installation, får du direkt på fakturan se skattereduktionen. Med andra ord slipper du en krånglig process med att ansöka om återbetalning i efterhand.

Belopp och tidsramar

Det finns också viktiga detaljer kring belopp och tidsramar. Skattereduktionen kan maximalt uppgå till 50 000 kr per person och år. Tidsmässigt gäller detta för installationer som påbörjats och betalats från och med 1 januari 2021. Det är alltså inte retroaktivt, men det ger dig möjlighet att planera dina framtida investeringar i grön teknik med detta i åtanke.


För att sammanfatta kan man säga att det gröna skatteavdraget är en fördelaktig möjlighet för privatpersoner att investera i hållbar teknik, både för miljön och plånboken. Det eliminerar en del av de ekonomiska hinder som kan göra att man drar sig för att ta steget till en grönare livsstil.

Det blir också enklare att räkna på sin ROI (Return On Investment). Om du exempelvis installerar ett solcellssystem för 100 000 kr, kan du direkt dra av 20 000 kr. Det betyder att din faktiska investering hamnar på 80 000 kr. Liknande kalkyler kan göras för andra typer av grön teknik, och dessa kan du väga mot de förväntade energibesparingarna och därmed den ekonomiska vinningen över tid.

Så om du funderar på att göra en investering i grön teknik, är det definitivt värt att ha det gröna skatteavdraget i åtanke. Det kan inte bara minska din initiala kostnad, utan också snabba på den tid det tar innan din investering har ”betalat tillbaka sig”. Det är en win-win för både dig och planeten.