Välj rätt plats för dina solpaneler

Tak med solpaneler

För många villaägare är solpaneler en bra möjlighet att minska elräkningen och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid. Men att finna den perfekta platsen för dina solpaneler kan vara en utmaning. Följ denna guide för att hitta den mest optimala platsen på din fastighet.

Varför är placeringen viktig?

Solen är en kraftfull och konstant energikälla, men att fånga dess fulla potential kräver strategisk placering av dina solpaneler. Felaktig placering kan leda till minskad effektivitet och därmed mindre elproduktion.

Takets läge – var står solen?

 • Söderut: I Sverige är söderriktade tak ypperliga för solpaneler. Denna orientering garanterar maximal exponering mot solen under dagen.
 • Väster och öster: Även om söderriktade tak är idealiska, kan väst- och österriktade tak också vara effektiva, särskilt under morgon- och eftermiddagstimmarna.

Takets lutning – vilken vinkel är bäst?

Solpanelens lutning, eller vinkel mot marken, påverkar också dess effektivitet. I Sverige rekommenderas ofta en lutningsvinkel mellan 30-45 grader. Detta eftersom:

 • Denna vinkel fångar effektivt solens strålar under de flesta delar av året.
 • Det minskar risken för snöansamling på panelerna under vintern.

Skuggning – en potentiell fallgrop

Skuggor kan kraftigt minska en solpanels effektivitet. När du överväger en plats, tänk på:

 • Träd: Höga träd kan kasta skugga på panelerna, särskilt under morgon och sen eftermiddag.
 • Byggnader: Grannhus, skorstenar eller andra byggnadsstrukturer kan skapa skuggor.
 • Topografi: Om du bor i ett kulligt område kan höjder och dalar påverka hur mycket sol ditt tak får.
Solpaneler i skugga
Tänk på att träd och omgivande byggnader kan skapa oönskad skugga på dina solpaneler.

Tips: Använd en solkarta eller ta hjälp av din leverantör för att bedöma skuggan på din fastighet.

Storlek och form på taket

Även om du har den perfekta orienteringen och lutningen, måste du säkerställa att ditt tak har tillräckligt med utrymme för den mängd paneler du vill installera. Tänk på:

 • Utrymme: Varje panel tar upp en viss mängd yta. Se till att du har tillräckligt med utrymme för att uppnå dina elproduktionsmål.
 • Form: Oregelbundet formade tak kan vara en utmaning, men kreativa placeringar eller användning av mindre panelstorlekar kan vara en lösning.

Tillgänglighet och underhåll

När solpaneler väl är installerade, behöver de underhållas. Fundera på:

 • Rengöring: Fågelskit, löv och annan smuts kan minska effektiviteten. Se till att du kan nå panelerna för rengöring.
 • Säkerhet: Försäkra dig om att installationen sker på ett säkert sätt och att det finns säkerhetsutrustning för framtida underhåll.

Slutsats

Solpaneler är en klok investering, men att välja rätt plats är avgörande för att maximera avkastningen. Genom att väga in faktorer som takets orientering, lutning, potentiell skuggning och tillgänglighet kan du säkerställa att din solcellsinvestering lönar sig på bästa möjliga sätt. Och kom ihåg, om du är osäker kan det vara klokt att rådfråga en professionell solcellsinstallatör för att få insikt i din fastighets unika förhållanden.