Beräkna återbetalningstid för solceller

Solpaneler

Att investera i solceller är inte bara en investering i en grönare framtid, utan kan även vara en ekonomiskt lönsam satsning. En av de vanligaste frågorna som ställs inför en sådan investering är: ”Hur lång tid tar det innan jag tjänar tillbaka min investering?” Här går vi igenom hur man kan räkna ut återbetalningstiden för solceller.

Ange din årliga elkonsumtion (kWh):
Ange effekten på dina solpaneler (kWp):
Ange totala investeringskostnaden för solpanelerna (kr):
Ange nuvarande elpris (kr/kWh):

Räkna på solceller

Varför är återbetalningstid viktigt?

Återbetalningstid är den tid det tar för en investering att generera tillräckligt med intäkter för att täcka dess initiala kostnad. Med kortare återbetalningstid kan du börja se ren vinst snabbare.

Faktorer som påverkar återbetalningstid

Det finns flera faktorer som kan påverka återbetalningstiden:

 • Investeringskostnad: Vad kostade installationen av solcellerna?
 • Elproduktion: Hur mycket el producerar dina solceller per år?
 • Elpriset: Vilket är det aktuella elpriset där du bor?
 • Underhållskostnader: Har solcellsanläggningen några löpande underhållskostnader?

Steg-för-steg beräkning

Exempel 1: Återbetalningstid 14 år

 1. Beräkna årlig elproduktion
 • Titta på solcellernas kapacitet. Till exempel: Om du har en 5kW solcellsanläggning och ditt område har i genomsnitt 4 soltimmar om dagen:
  [5kW x 4 timmar/dag x 365 dagar/år = 7300 kWh/år]

2. Beräkna årlig inkomst

 • Om elpriset är 1 kr/kWh:
  [7300 kWh x 1 kr/kWh = 7300 kr/år]

3. Ta hänsyn till underhållskostnader

 • Säg att underhållskostnaden är 500 kr/år. Då blir din nettoinkomst:
  [7300 kr – 500 kr = 6800 kr/år]

4. Beräkna återbetalningstid

 • Om din initiala investering var 100 000 kr:
  [100 000 kr ÷ 6800 kr/år = 14,7 år]
 • Detta innebär att det skulle ta ungefär 14,7 år för solcellsanläggningen att betala tillbaka sig själv.

Exempel 2: Återbetalningstid på 4 år

Låt oss anta att vi har följande scenarion:

 1. Större solcellskapacitet: Du har investerat i en 8kW solcellsanläggning.
 2. Högre genomsnittlig solinstrålning: Ditt område har i genomsnitt 5 soltimmar om dagen.
 3. Högre elpris: Elpriset där du bor har stigit och är nu 1,50 kr/kWh.
 4. Lägre initial kostnad tack vare bidrag: Din initiala investering var 80 000 kr tack vare statliga bidrag och subventioner.

Beräkna årlig elproduktion

 • Med 8kW kapacitet och 5 soltimmar om dagen:
  [8kW x 5 timmar/dag x 365 dagar/år = 14600 kWh/år]

Beräkna årlig inkomst

 • Med ett elpris på 1,50 kr/kWh:
  [14600 kWh x 1,50 kr/kWh = 21900 kr/år]

Ta hänsyn till underhållskostnader

 • Om underhållskostnaden fortfarande är 500 kr/år:
  [21900 kr – 500 kr = 21400 kr/år]

Beräkna återbetalningstid

 • Med en initial investering på 80 000 kr:
  [80000 kr ÷ 21400 kr/år = 3,74 år]

I detta exempel ser vi att återbetalningstiden är betydligt kortare tack vare en kombination av större solcellskapacitet, högre genomsnittlig solinstrålning, högre elpriser och lägre initiala kostnader tack vare bidrag. Denna återbetalningstid är faktiskt kortare än 4 år, vilket visar potentialen av att optimera din solcellsinvestering.

Genom att tänka igenom dessa faktorer kan du göra din solcellsinvestering ännu mer lönsam och snabbt börja se avkastning på din investering.

Andra faktorer att beakta

 • Stigande elpriser: Om elpriserna stiger kan din återbetalningstid bli kortare.
 • Statliga stöd och subventioner: I vissa länder eller regioner kan det finnas bidrag eller skattelättnader som minskar den totala investeringskostnaden.

Tips för att förkorta återbetalningstid

 • Maximera solinstrålning: Se till att solcellerna är korrekt positionerade och fria från skuggor.
 • Övervaka ditt system: Använd övervakningssystem för att säkerställa att dina solceller fungerar optimalt.
 • Jämför priser: Innan du investerar, jämför priser och välj en pålitlig leverantör.

Att förstå hur man beräknar återbetalningstid för solceller kan hjälpa dig att fatta ett informerat beslut om din investering. Medan många ser solenergi som en miljövänlig lösning, kan det också vara en smart ekonomisk investering. Genom att ta hänsyn till alla faktorer och hålla koll på ditt system kan du maximera din avkastning och njuta av fördelarna med grön el.