Bidrag och skattereduktion

Solpaneler på tegeltak

Solenergi blir allt mer populärt i Sverige, inte minst tack vare statliga incitament som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i solpaneler. Men vilka bidrag och skattelättnader kan du som privatperson eller företagare dra nytta av?

Investeringsstödet

Sverige har under flera år erbjudit ett investeringsstöd för dem som vill installera solpaneler.

  • Vad är det? Ett ekonomiskt stöd som täcker en del av kostnaden för installation av solceller.
  • Hur mycket kan man få? Stödet har varierat över åren, men har ofta legat på omkring 20% av den totala investeringskostnaden.

Exempel: Om du spenderar 100 000 kr på din solpanelsinstallation kan du potentiellt få tillbaka 20 000 kr genom investeringsstödet.

OBS! Investeringsstödet går inte längre att söka. Det har ersatts av skattereduktion för grön energi som du kan läsa mer om nedan.

Skattereduktion för grön teknik

Från och med den 1 januari 2023 höjdes avdraget på din installatörs faktura från 15 procent till 20 procent, när du installerar solceller. Eftersom avdraget görs direkt på fakturan behöver du inte ligga ute med pengarna.

  • Du kan få ersättning för 20 procent (tidigare 15 procent) av installationskostnaden. Det gäller både material och arbetskostnad. Skattereduktionen är begränsad till 50 000 kr/år och person.
  • Tänk på att det är ett skatteavdrag, så du måste ha betalat skatt för att kunna få skattereduktionen.

Läs mer om skattereduktionen hos Skatteverket >>

Skattereduktion för mikroproducenter

För de som producerar sin egen el och matar in överskottet i elnätet finns en skattereduktion.

  • Vad innebär det? En skattelättnad per producerad kilowattimme (kWh) som matas in på elnätet.
  • Hur mycket kan man tjäna? Skattereduktionen har varierat, men ligger just nu på 60 öre per kWh.

Exempel: Om du under ett år matar in 1000 kWh överskottsel till elnätet, kan du få en skattereduktion på ca 600 kr.

ROT-avdraget

Även om ROT-avdraget främst är känt för renoveringsarbeten, kan det också appliceras på installation av solpaneler under vissa förutsättningar.

  • Vad är det? Ett skatteavdrag för arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare för vissa arbeten på din bostad.
  • Hur mycket kan man få? Du kan dra av 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr.

Exempel: Om arbetskostnaden för din solpanelsinstallation är 30 000 kr, kan du potentiellt dra av 9 000 kr på din skatt.

Några saker att tänka på

  • Ansökan: För de flesta bidrag och skattereduktioner krävs det en ansökan. Det är viktigt att hålla reda på deadlines och vilka dokument som behövs. OBS! Idag görs skattereduktionen direkt på fakturan från din installatör. Du behöver alltså inte ansöka själv.
  • Varaktighet: Vissa stöd kan komma och gå beroende på statens budget och politiska beslut. Det är alltid bra att kolla upp aktuell information innan man påbörjar sitt solcellsprojekt. Det har till exempel länge spekulerats i att avdraget för mikroproducenter inte kommer att vara för evigt.

Sverige har en rad förmånliga ekonomiska stöd för dem som är intresserade av att installera solpaneler. Genom att dra nytta av dessa bidrag och skattereduktioner kan du avsevärt minska din initiala investeringskostnad och snabbare se en avkastning på din investering. Med solenergi bidrar du inte bara till en hållbar framtid, utan det kan också vara en lönsam affär!