Hur fungerar solceller?

Illustration: solpaneler på villa.

Solenergi, i dess mest bokstavliga bemärkelse, handlar om att konvertera solens ljusenergi till elektricitet. I hjärtat av denna omvandling ligger solcellen. Men hur omvandlar dessa skivformade enheter ljus till el? Låt oss titta närmare på hur tekniken bakom solceller fungerar.

Solcellens grundläggande sammansättning

Innan vi dyker in i själva processen är det viktigt att förstå solcellens grundläggande komponenter. En typisk solcell är tillverkad av:

 • Kisel: Det mest populära materialet för solcellstillverkning. Kisel är halvledare, vilket innebär att den kan bära en elektrisk laddning under rätt förhållanden.
 • Dopning: Genom att introducera små mängder av andra element till kisel kan man förändra dess elektriska egenskaper.

Hur ljus blir till elektricitet

Kärnan i solcellens funktion är den fotovoltaiska effekten. Låt oss bryta ned det steg för steg:

1. Absorption av ljus

 • När solens fotoner träffar solcellen, överförs deras energi till kiselatomerna.
 • Denna energi ”knuffar” lös elektroner från deras stabila tillstånd.

2. Skapande av elektron-hål-par

 • De frigjorda elektronerna skapar ett ”hål”.
 • Elektronen vill fylla detta ”hål” genom att återvända till sin ursprungliga position.

3. Fånga upp elektroner

 • Med hjälp av dopning skapas två typer av kisel: p-typ (positiv) och n-typ (negativ).
 • Vid skärningspunkten mellan p-typ och n-typ kisel bildas en elektrisk barriär.
 • Denna barriär hindrar elektroner från att direkt återvända till sina ”hål”.

4. Skapa en elektrisk krets

 • Om en extern krets ansluts till solcellen, kommer de frigjorda elektronerna att ta den vägen för att återvända till sina ”hål”.
 • Detta skapar en flöde av elektrisk ström – eller med andra ord, elektricitet.

Varför kisel?

Kisel är ett av de mest använda materialen för solceller. Men varför just kisel?

 • Tillgänglighet: Kisel är det näst vanligaste elementet i jordskorpan.
 • Halvledaregenskaper: Kisel är en halvledare, vilket gör den idealisk för att skapa den elektriska barriären som behövs för att omvandla ljus till elektricitet.

Effektivitetsfaktorer

Det är viktigt att notera att inte all solenergi som träffar solcellen omvandlas till elektricitet. Flera faktorer påverkar en solcells effektivitet:

 • Materialets kvalitet: Renare kisel ger oftast bättre verkningsgrad.
 • Cellens design: Vissa avancerade celler använder flera lager av material för att fånga upp fler fotoner.
 • Yttre faktorer: Saker som temperatur och vinkeln av inkommande ljus kan också påverka effektiviteten.

Framtiden för solcellsteknik

Medan kiselbaserade solceller dominerar marknaden, finns det ständiga forskningsinsatser för att hitta alternativa material och metoder som kan erbjuda högre verkningsgrader till lägre kostnader. Några av dessa inkluderar:

 • Perovskitsolceller: Dessa erbjuder lovande höga verkningsgrader och kan till och med staplas ovanpå kiselceller.
 • Kvantpricksolceller: Använder nanoteknik för att skapa celler som potentiellt kan överträffa kiselbaserade cellers prestanda.

Att förstå solcellens arbete ger en djup uppskattning för den tekniska bedriften att omvandla solens ljus till användbar elektricitet. Med ständig innovation och forskning inom detta område kommer vi säkert att se ännu mer effektiva och tillgängliga solenergilösningar i framtiden.