Olika typer av solpaneler

Olika typer av solpaneler

Solenergi har snabbt vuxit till att bli en ledande källa för förnybar energi på global nivå. Denna tillväxt har drivits av teknologiska framsteg som har lett till en mängd olika solpanelstyper. Denna artikel ger en detaljerad översikt över dessa typer och avslutas med en guide för att välja den bästa typen av solceller för dina behov.

1. Monokristallina solceller

Monokristallina solceller, eller ”single-crystalline cells”, är lätt igenkännliga på grund av deras mörka svarta färg.

Kännetecken:

 • Tillverkade av rent silikon.
 • Högre verkningsgrad jämfört med andra solcellstyper.
 • Längre livslängd.
 • Dyrare än andra typer på grund av tillverkningsprocessen.

2. Polykristallina solceller

Solpaneler på hustak

Dessa celler, även kända som ”multi-crystalline cells”, har en blåaktig nyans och är oftast mindre effektiva än monokristallina.

Kännetecken:

 • Tillverkas genom att smälta råsilikon.
 • Lägre verkningsgrad jämfört med monokristallina celler.
 • Billigare tillverkningskostnad.

3. Tunnfilmssolceller (TFSC)

Denna teknik är annorlunda från de två tidigare nämnda, och som namnet antyder, är dessa celler mycket tunnare.

Kännetecken:

 • Kan tillverkas med en mängd olika material, inklusive amorf silikon (a-Si), koppar indium gallium selenid (CIGS) och kadmiumtellurid (CdTe).
 • Lägre verkningsgrad jämfört med kristallina celler.
 • Flexibel och lätt.
 • Lägre tillverkningskostnad, men oftast lägre hållbarhet.

4. BIPV (Byggnadsintegrerade solceller)

Dessa solpaneler är designade för att integreras direkt i byggnadsmaterial, som fönster, tak och fasader.

Kännetecken:

 • Estetiskt tilltalande.
 • Kan ersätta traditionella byggnadsmaterial.
 • Högre initialkostnad.
 • Minskar byggmaterialskostnader genom att fungera som både energikälla och byggnadsmaterial.

5. Koncentrerade PV-celler (CPV)

Dessa system kombinerar solceller med linser eller speglar för att fokusera solens strålar till en liten mängd högeffektiva solceller.

Kännetecken:

 • Extremt hög verkningsgrad.
 • Kräver solspårningssystem för att följa solen under dagen.
 • Mest användbar i mycket soliga områden.
 • Högre kostnad på grund av avancerad teknologi.

Guide: Hur du väljer rätt solceller för dina behov

1. Bestäm din budget: Om du har en stram budget kan polykristallina eller tunnfilmssolceller vara bäst. För de med en större budget, kan monokristallina celler ge bäst avkastning på investeringen på lång sikt.

2. Utrymmesbegränsningar: Om du har begränsat utrymme kan det vara bäst att välja celler med högre verkningsgrad, som monokristallina eller CPV.

3. Estetiska överväganden: Om du värderar estetik, kan BIPV vara värt att överväga, särskilt för nybyggnationer.

4. Lokalt klimat: I områden med hög solinstrålning, som öknar, kan CPV-celler vara mest kostnadseffektiva. Tunnfilmssolceller presterar ofta bättre än kristallina celler i molniga förhållanden.

5. Långsiktigt tänkande: Medan vissa celltyper, som tunnfilm, kan vara billigare initialt, kan de ha en kortare livslängd och lägre verkningsgrad än dyrare alternativ.

Valet av solpaneler beror på många faktorer. Genom att noggrant överväga dina individuella behov och omständigheter kan du hitta den bästa lösningen för dig. Med rätt val kan du dra nytta av ren, förnybar energi samtidigt som du sparar pengar på lång sikt.