Solenergins historia och tekniska utveckling

Solenergi

Solen har alltid varit en avgörande kraft för livet på jorden. Dess värme och ljus har under årtusendena varit avgörande för människans överlevnad. Men det var inte förrän relativt nyligen i historien som människan började experimentera med att omvandla solens strålar till användbar energi.

Forntida användning

Länge innan vi började tänka på solpaneler och fotovoltaik, utnyttjade antika civilisationer solens kraft:

 • Arkitektonisk design: Många byggnader, särskilt i Grekland, designades för att dra nytta av solens värme under vintermånaderna.
 • Göra upp eld: I antiken användes brännande linser, som magnifierande glas, för att fokusera solens strålar till en punkt och starta en eld.

1800-talet: De första experimenten

Det var under 1800-talet som de första riktiga framstegen inom solenergi gjordes:

 • 1839: Den franska fysikern Alexandre Edmond Becquerel upptäckte den fotovoltaiska effekten, vilket innebär att elektricitet kan genereras från solljus.
 • 1873: Förmågan hos vissa material att omvandla ljus till elektricitet när de utsätts för ljus identifierades.

1900-talet: Framsteg och kommersialisering

 • 1954: Det mest markanta genombrottet kom detta år när Bell Labs skapade den första fungerande silikonsolcellen, som hade en verkningsgrad på ungefär 6%.
 • 1960-talet: Rymdindustrin adopterade solteknik, med satelliter som använde solceller för energi.
 • 1970-talet: Oljekriserna under detta decennium ledde till en ökad medvetenhet om behovet av förnybara energikällor. Detta gav solenergi en betydande skjuts.

Teknologins utveckling

Solcellstekniken har genomgått flera stora förändringar:

 1. Monokristallina solceller: Dessa celler är tillverkade av en enda kristallstruktur. De har den högsta verkningsgraden men är också dyrast att tillverka.
 2. Polykristallina solceller: Tillverkade från smält silikon hällt och stelnat i block, dessa celler är mindre effektiva men också billigare.
 3. Tunnfilmssolceller: Dessa är billigare och flexiblare än traditionella celler men med en lägre verkningsgrad.

Läs mer om olika typer av solceller här >>

2000-talet och framtiden

Med ständigt förbättrade tillverkningsmetoder, högre verkningsgrader och lägre kostnader, har solenergi blivit allt mer tillgänglig för allmänheten:

 • Global installation av solpaneler skjuter i höjden, med länder som Tyskland, Kina och USA i spetsen.
 • Tekniker som ”flytande” solpaneler (används på vattenytor) och integrerade solpaneler i byggnadsdesign introduceras.

Solenergins historia är en fascinerande resa från enkel arkitektonisk design till avancerade teknologiska lösningar. Med tanke på den nuvarande teknologiska utvecklingen och det globala behovet av förnybar energi, har solenergi med stor sannolikhet en ljus framtid framför sig.